Слоговые анаграммы.

Индекс [5]

жалую [1]
жара [3]
жарены [1]
жаркий [1]
жатку [1]