Равнобуквицы.

Индекс [8]

знаешь [2]
знак [1]
знаки [1]
знаков [2]
знали [2]
знамо [1]
знати [2]
зной [7]