Анаграммы.

КАР   [4]    Список слов.

[Марьин Олег]
дракон -
он кадр ,
дна рок,
дно кар!

[Марьин Олег]
нос - мрак -
насморк!
нам срок,
сонм кар!

[Марьин Олег]
красотки,
и рост как-
искра, ток.
рта киоск,
рот киска,
ротик сак.
как ситро
киса, крот.
итак срок!
исток кар,
ток риска,
итак - рок-с?
сорит как...?
тоски акр!
сотри как...!

[Марьин Олег]
сиротинка
Сатирикон!
о, тирански
сотни кар и
натиск, и ор:
'и ни красот,
и ни ростка' -
историк - на
Сатирикон!
на, историк,
и Кости ран.
соратники!
ни сиротка,
и ни Сократ,
он, а искрит,
а истин рок
и строки, на! -
сатирик он!
и инок, стар...